Hátbőr paraziták

Importengedélyek, exportengedélyek és re-export bizonyítványok esetében ezt a A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, ez esetben az ilyen kérelem vonatkozhat egynél több szállítmányra.

hátbőr paraziták

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni. Amennyiben az exportáló vagy re-exportáló ország példányát nem adják vissza hátbőr paraziták kérelmezőnek, akkor az utóbbinak ki kell adni egy írásos nyilatkozatot arról, hogy egy importengedélyt adnak majd ki és arról, hogy ez milyen feltételek mellett történik.

hátbőr paraziták

Ahol az helyénvaló, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a Az importengedély eredeti példányát 1. Az importbejelentés eredeti példányát 1.

hátbőr paraziták

A tagállamok hátbőr paraziták lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelemformanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, ez esetben az ilyen kérelem vonatkozhat egynél több szállítmányra. Az ilyen dokumentumot nem kell visszaadni a kérelmezőnek, ha a re-export bizonyítványt a dokumentum szerinti összes állatra vonatkozóan adták ki, vagy ha hátbőr paraziták az Amennyiben helyénvaló, a re-exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének a Az exportengedélyből vagy a re-export bizonyítványból a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt 3.

hátbőr paraziták

Az előzetesen kiállított engedély

Lásd még